ทัวร์เกาะพีพี ถูกที่สุด! ทัวร์ยอดฮิต เที่ยวเกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไข่ จองเลย เราการันตี

เบตงจัดงานเทศกาลกินเจแห่เจ้า

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.คนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จ.ยะลา และมูลนิธิต่างๆร่วมกันจัดงานถือศีลกินเจ ทรงพระแห่เจ้า ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ มีการนำคนทรงเจ้า เข้าทรงมาแสดงการใช้ของมีคมต่างๆทำร้ายตัวเองตามความเชื่อ หลายคน ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาจากมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตั้งแต่ตรุษจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
สำหรับมูลนิธิของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง ที่ร่วมจัดงานคือ บำเพ็ญบุญ มูลนิธิ (กวางไส), สมาคมกว๋องสิ่ว เบตง, สมาคมบำรุงราษฎร์ (แต้จิ๋ว) เบตง, สมาคมฮากกา และสมาคมฮกเกี้ยน
นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า สมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงจัดงานเทศกาลกินเจแห่เจ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ให้ดำรงสืบไป อีกทั้งยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอำเภอเบตงซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนอีกทางหนึ่ง