Thailand Hotels  Phuket Travel  Phuket Tour  Package Tour  Phuket Taxi  Car Rental  Phuket Hotels  Krabi Travel  Phi Phi Island  Lanta Island  Phang-nga  Travel Thailand
ภูเก็ต, Phuket Tour, Travel Phuket, Tropical Life Holiday รถเช่า ภูเก็ต, ท่องเที่ยว, ทะเล, ทัวร์ทะเล โรงแรม, ที่พัก, รีสอร์ท, Phuket Hotels, Phuket Resort Phuket Package Tours Phuket Car Rental, Carental from Phuket Airport Phuket Transfer Service, Transportation
    พังงา ทัวร์ทะเล เมนูหลัก
  ทัวร์ทะเล ภูเก็ต  พังงา
  Package Tour Phuket, ทัวร์ภูเก็ต  โรงแรม - รีสอร์ท ที่พังงา
  Package Tour Phuket, ทัวร์ภูเก็ต  เพ็คเกจ ทัวร์พังงา
  รถเช่า, Phuket Car Rent  พังงา รถเช่า
  Phuket Hotel Booking, จองทัวร์ ภูเก็ต  วิธีการจอง ทัวร์ทะเล พังงา
  ติดต่อ ทัวร์ทะเล, Contact Tour  ติดต่อทีมงาน ทัวร์ทะเล พังงา
    สถานที่ ท่องเที่ยว ที่พังงา
  ภูเก็ต  ท่องเที่ยว อำเภอเมือง
  ภูเก็ต, Phi Phi island  ท่องเที่ยว อำเภอคุระบุรี
  เกาะพีพี, ภูเก็ต, Phi Phi island Tour by speed boat  ท่องเที่ยว อำเภอตะกั่วป่า
  Phang-nga bay canoe, อ่าวพังงา  ท่องเที่ยว อำเภอกะปง
  เกาะรายา, Raya island, ภูเก็ต  ท่องเที่ยว อำเภอทับปุด
  Coral island, เกาะเฮ, ภูเก็ต  ท่องเที่ยว อำเภอท้ายเหมือง
  อ่าวพ้งงา, Phang-nga bay, ภูเก็ต  ท่องเที่ยว อำเภอตะกั่วทุ่ง
  Similan, เกาะสิมิลัน, สิมิลัน, ภูเก็ต  ท่องเที่ยว อำเภอเกาะยาว
  ภูเก็ต  อุทยานแห่งชาติ ที่จ. พังงา
  ภูเก็ต ท่องเที่ยว, Phuket Travel, Phuket Tour  อช. อ่าวพังงา
  Phuket Food, อาหาร, ภูเก็ต  อช. หมู่เกาะสิมิลัน
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  อช. หมู่เกาะสุรินทร์
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  อช. ศรีพังงา
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  อช. เขาหลัก-ลำรู่
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  อช. เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
  ภูเก็ต  เกี่ยวกับ จังหวัดพังงา
  ภูเก็ต ท่องเที่ยว, Phuket Travel, Phuket Tour  ข้อมูลทั่วไป พังงา
  Phuket Food, อาหาร, ภูเก็ต  กิจกรรม ท่องเที่ยว พังงา
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  การ เดินทาง สู่ พังงา
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  เทศกาล - ประเพณี ที่พังงา
  ของฝาก, ภูเก็ต, Phuket  ของฝากจาก จังหวัดพังงา
  บริการ, ภูเก็ต, Travel Service  ส่วนบริการ ท่องเที่ยว
  ภูเก็ต  เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว พังงา
  ภูเก็ต  สมุดเยี่ยม ทัวร์ทะเล พังงา
  ภูเก็ต  สมัครสมาชิก ทัวร์พังงา
    เราจดทะเบียนถูกต้องโอ้ละหนอมายเลิฟ..ภูเก็ต

 
 
 

จังหวัด พังงา

" แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ
ถ้ำงามตา ภูผาแปลก
แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร "

ข้อมูลทั่วไป :

พังงา เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของจังหวัดพังงานั้นเดิมน่าจะเรียกว่า “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่งอยู่ในตัวเมืองพังงาในปัจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันว่า “เมืองภูงา” เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองเป็นคู่กับเมืองภูเก็ตมาแต่เดิมก็ได้ แต่เหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์จึงมีฝรั่งมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และฝรั่งเหล่านี้คงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง “พังงา” เพราะแต่เดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงาว่า PHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอ่านว่า ภูงา หรือจะอ่านว่า พังงา หรือ พังกา ก็ได้

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

จากพงศาวดารปรากฏว่าก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น เมืองพังงาเป็นเมืองแขวงขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่า จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเทียบเท่าเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และโอนเมืองจากฝ่ายกรมท่ามาขึ้นเป็นฝ่ายกลาโหมตั้งแต่นั้นมา ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดำริที่จะปรับปรุงบูรณะหัวเมืองชายฝั่งตะวันตกที่ถูกพม่าตี จึงได้แต่งตั้งข้าราชการมาเป็นเจ้าเมือง และให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยแต่งตั้งให้พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร) เป็นเจ้าเมืองพังงาคนแรกในปี 2383 ต่อมาเมืองตะกั่วทุ่งถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองพังงา ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่ประชุมเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตจึงมีมติให้ยุบเมืองตะกั่วป่าขึ้นกับจังหวัดพังงาด้วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา แรกเริ่มที่ตั้งเป็นเมืองนั้นสถานที่ราชการอยู่ที่บ้านชายค่าย ต่อมา พ.ศ. 2473 จึงได้มาสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นที่บ้านท้ายช้าง ครั้น พ.ศ. 2515 จึงได้สร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นบริเวณหน้าถ้ำพุงช้างจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดพังงาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเกาะยาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับจชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 076)
สำนักงานจังหวัด 0-7641-2071
ททท. สำนักงานภาคใต้เขต 4 212-213, 211-036
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 412-140
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง 412-073
ไปรษณีย์จังหวัด 412-172
ตำรวจทางหลวง 327-220
รพ.พังงา 411-033-4
รพ.ตะกั่วป่า 421-780
รพ.คุระบุรี 411-961
รพ.บางไทร 421-660
รพ.ทับปุด 411-963
   
   
 
 
 
Phuket Car Rent
ภูเก็ต รถเช่า 08-69511117 คุณ เอ็ม ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ รถแท็กซี่ รถตู้ รับ-ส่ง ระหว่าง สนามบิน และ โรงแรม เช่าเหมา พาเที่ยว ภูเก็ต รายละเอียด

 
 
 © 2002-2015 Power by TourTalay Dot Com   หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา   เพ็คเกจทัวร์   ข้อมูลภูเก็ต   จอง/ชำระเงิน   ภาพลุกค้า   ต่อทีมงาน

Links : Phuket New Car Rent , M Car Rent , Phuket Hotels , Thailand Silk Store , Similan island , Trip Thailand , Travel Thailand Hotel , Phuket Cheap Rooms , Thailand Tour , At Phuket , Surin island , Phuket Airport Taxi , Phi Phi Island Tour , Phuket Transfer , Phuket Tour Travel , Krabi Travel , Phuket Golfer , ท่องเที่ยวภูเก็ต , Krabi Car Rental , Khaolak Car Hire , Thailand Free Classifieds , Laos Classifieds , Phuket Tour , Khao Lak Hotels , Phuket Golf Tour , ภูเก็ตแฟนตาซี , Can Shopping , Khaolak Tour , Krabi Carrent , Krabi Tour & Hotel , Phuket Package Tour , ภูเก็ตแฟนตาซีราคาถูก
ทัวร์ทะเล ดอทคอม : 111/85 หมู่ 8 บ้านสวนเนรมิต 1 ซอย 2 ถ. ท่าเรือ - เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร : 086 951 1117, 076 379 844 โทรสาร : 076 379 571 http://www.tourtalay.com
ทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เลขที่ 34/00867 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3830300084339